Paigaldus

  • Uute akende / uste transport objektile
  • Vanade akende / uste eemaldamine
  • Uute akende / uste paigaldamine (loodimine ja paigaldusvahuga tihendamine avas)
  • Välimiste veeplekkide paigaldamine
  • Välimiste avakülgede viimistlemine ( silikoonimine või krohvimine või piirdeplekkide paigaldamine või piirdelaudade paigaldamine)
  • Uute aknalaudade paigaldamine
  • Sisemiste avakülgede viimistlemine (krohvimine või kipsplaadiga katmine, pahteldamine ja värvimine)
  • Vanade akende ja tekkinud ehitusprahi äravedu.